Szkolenia

Szkolenia IT oraz szkolenia z zarządzania

Co możemy zaoferować?

Poniżej przedstawione są przykładowe, ramowe programy szkoleń. Oczywiście możliwe jest wprowadzenie zmian do tych programów, w szczególności poprzez ograniczenie lub poszerzenie tematyki szkoleń lub połączenie różnych zagadnień w celu specyficznego ukierunkowania danego szkolenia, które każdorazowo powinno być dostosowane do oczekiwań uczestników.

 • Zarządzanie projektami
  • Podstawowe pojęcia
  • Analiza strategiczna
  • Faza przedprojektowa
  • Etapy projektu
  • Zagadnienia prawne i negocjacyjne
  • Przyczyny problemów i sposoby przeciwdziałania
  • Kluczowe elementy (w tym komunikacja, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianą)
  • Harmonogramowanie – warsztaty (MS Project)
 • Analiza danych
  • Wykorzystanie Excela przy zarządzaniu firmą – warsztaty, m. in: funkcje matematyczne, wyszukiwania i adresu, statystyczne, finansowe, formatowanie warunkowe, wykresy, scenariusze, tabele przestawne, zabezpieczenie arkuszy, makra
  • Analiza statystyczna - rozkłady prawdopodobieństwa, pobieranie i analiza próbek, formułowanie i weryfikowanie hipotez, regresja, metoda Monte Carlo (przewidywanie popytu)
  • Analiza finansowa projektów - kluczowe wskaźniki, modelowanie ryzyka, analiza wrażliwości
 • Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Koncepcje zarządzania
  • Podejście procesowe w zarządzaniu
  • Analiza procesów
  • Mapowanie procesów biznesowych, fazy modelowania
  • Modelowanie procesów – warsztaty
 • Modelowanie systemów informatycznych
  • Metodyki tworzenia systemów
  • Modelowanie baz danych
  • Normalizacje, postacie normalne
  • Diagramy związków encji – warsztaty

W szkoleniach tych dużo czasu poświęca się na omówienie praktycznych sposobów rozwiązywania rzeczywistych problemów.