Konsulting Art-inf - zanim wybierzesz

Konsulting - zanim wybierzesz

Co powinieneś wiedzieć?

Kilka powodów, dla których warto zatrudnić konsultanta zewnętrznego, jeśli Twoja firma przygotowuje się do realizacji projektu informatycznego:

  • Skuteczne poprowadzenie projektu informatycznego wymaga doświadczenia. Bardzo często nie mają go pracownicy zatrudnieni w firmie, gdyż ich wiedza i doświadczenie koncentruje się i powinno się koncentrować wokół podstawowej działalności przedsiębiorstwa, a nie projektów informatycznych.
  • Najlepsi pracownicy mają zwykle bardzo dużo pracy. W takim przypadku oderwanie ich od dotychczasowych obowiązków może mieć negatywny wpływ na to co dla firmy jest najważniejsze, a z drugiej strony, nadzór nad projektem w „wolnych chwilach” jest prostą drogą do niepowodzenia projektu.
  • Pracownicy firmy działają w określonych strukturach oraz powiązaniach, które mogą negatywnie wpływać na prowadzenie projektu. Może to dotyczyć sytuacji, gdy kierownik projektu powinien wymagać określonych działań od osoby, która na co dzień jest jego przełożonym lub też przypadków, gdy decyzje podejmowane w związku z realizacją projektu wpływają na przyszłą sytuację poszczególnych osób w firmie.
  • Osoby pracujące według ustalonych kiedyś procedur mogą mieć tendencje do bezpośredniego odwzorowywania tych procedur w nowym systemie bez pełnego wykorzystania szansy na wprowadzenie, przy okazji realizacji projektu, zmian organizacyjnych korzystnych dla firmy.
  • Nawet doświadczeni prawnicy, jeśli nie specjalizują się w umowach dotyczących projektów informatycznych, potrzebują, na ogół, wsparcia ze strony osoby znającej dobrze zagadnienia na styku prawa i IT.
  • W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy dostawcą a odbiorcą usług IT, często bardzo trudno jest, bez pomocy z zewnątrz, o znalezienie najlepszego rozwiązania.

Podsumowując: Twoja firma nie powstała po to, aby świetnie wdrażać systemy informatyczne, tylko po to, aby skutecznie realizować swoją misję. Dlatego w przypadku krytycznego, ale jednorazowego projektu, najlepiej zatrudnić fachowca na czas, gdy będzie on Twojej firmie potrzebny.

Co zyskujesz?

Zatrudnienie konsultanta zewnętrznego jest inwestycją, która przynosi konkretne efekty mające na ogół swój wymiar finansowy:

  • Wdrożenie systemu informatycznego wiąże się z dużym kosztem nie tylko związanym z wynagrodzeniem dostawcy oprogramowania, czy też zakupu sprzętu, ale także ze znacznymi kosztami wewnętrznymi wynikającymi z konieczności poświęcenia swojego czasu przez pracowników firmy (codzienna praca zespołu projektowego, przeprowadzane testy, szkolenia i wiele innych elementów); w związku z tym, krótszy czas realizacji projektu dzięki uniknięciu błędów przy jego realizacji, w istotnym stopniu ogranicza te koszty,
  • Każda, nawet drobna, korzystna zmiana sposobu działania firmy, przez wiele kolejnych lat wpływa na wynik finansowy firmy,
  • Zapisy umów podpisywanych z dostawcą rozwiązań informatycznych bardzo często znacząco przekładają się na ponoszone później koszty,często w długiej perspektywie czasowej – w tym miejscu można wiele zyskać lub stracić.
  • Przedłużający się spór pomiędzy dostawcą a odbiorcą usług IT, może znacząco zwiększyć koszty obu stron, a w przypadku eskalowania tego sporu na poziom prawny zwykle wiąże się z bardzo daleko idącymi konsekwencjami.

Podsumowując: zaoszczędzenie na wynagrodzeniu doświadczonego konsultanta, to najczęściej dość drogie rozwiązanie.